Huurvoorwaarden Jumpco

Diefstal
De huurder zal gedurende de ganse duur van de huur instaan voor het toezicht op de gehuurde goederen. De huurder is verantwoordelijk in geval van diefstal en zal bij eventuele diefstal instaan om het gestolen goed te vergoeden aan JumpCo. Dit tegen vervangingswaarde van het gestolen goed.
 

Huurprijs
De huurprijzen zijn BTW inclusief en is contant te betalen bij levering of vooraf overgeschreven. Bij voorafgaande overschrijving dient het totale verschuldigde bedrag ons te bereiken voor de datum van de huur. Indien dit niet het geval is dient er een contante betaling te gebeuren bij levering. Bij regenweer vervalt het contract en worden geen kosten aangerekend.
 

Verzekering
De huurder verklaart dat hij/zij in orde is met de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover de verhuurder en tegenover derden, inzake ongevallen en/of schade aan het gehuurde goed. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden bij eventuele ongevallen. Bij de huur van springkastelen dient er tijdens het gebruik steeds toezicht gehouden te worden door de huurder of een door de huurder aangesteld meerderjarig persoon.

Materiaal
Het gehuurde materiaal wordt in goede staat ontvangen. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade vastgesteld na de huurperiode. Bij eventuele vaststelling van schade moet deze betaald worden door de huurder. De verhuurder zal hiervoor een factuur van herstelling voorleggen. Bij niet te herstellen schade zullen de vaststellingen en het bewijs hiervan tot de totale schadevergoeding leiden. Bij storm of hevig onweer dient de huurder het gehuurde goed in veiligheid te brengen.

Leveren/ophalen
Wanneer de verhuurder het toestel komt leveren/ophalen en niemand aanwezig is, zullen wij volgende dag terugkomen en deze ook aanrekenen, alsook de kilometervergoeding.